بالا
پایین

دکتر موسی محمودی
متخصص جراحی فک و صورت از تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه
نظام پزشکی : 129479


خیابان هزار و یکشب ، ابتدای کوچه 22 ، سمت چپ جنب کارواش ، ساختمان کارواش ، ساختمان پزشکان هزار و یکشب
تلفن :  03432244528
همراه : 09033762768