بالا
پایین

متاسفانه با توجه به افزایش سفرهای زمینی و تصادفات رانندگی منجر به شکستگی های سر و صورت میشود.
در گذشته بیماران که دچار شکستگی گونه ،فک فوقانی ، فک تحتانی یا پیشانی می شدند به علت نبودن روش های نوین در ترمیم دچار نقایصی فانکشنال و زیبایی می شوند به تفکیک انواع شکستگی در این قسمت توضیح داده شده است .

شکستگی فک تحتانی (مندبیل)

شکستگی فک تحتانی (مندبیل) از دیگر شکستگی استخوان ها ی سر و صورت شایعتر میباشد  در گذشته جهت درمان شکستگی فک تحتانی فکین به مدت 6 ال 8 هفته بر روی یکدیگر بسته می شدند و فرد دچار مشکل در غذا خوردن و صدمات متعدد به دندانها و لثه میشد ولی هم اکنون خ شکستگی توسط پلاکهای پلاتین یه یکدیگر متصل میشود و فرد مورد نظ از فردای روز عمل میتواند به جیدن و غذا خوردن مواد غذایی نرم اقدام نماید.
لازم به ذکر می باشد که قرار دهی این پلاکهاهمگی از داخل دهان صورت میپذیرد و هیچگونه برش بر روی پوست بیمار صورت نمیپذیرد.

shekastegi-fak-tahtani


 

شکستگی گونه

شکستگی گونه یکی از صدمات رایج در بیماران صدمه دیده در نتیجه نزاع های خیابانی می باشد . چنانچه در روزهای اولیه مراجعه نمایند به علت آنکه جا اندازی به صورت اولیه امکان پذیر می باشد نتایج بسیار مناسبی قابل دسترسی می باشد ولی چنانچه از زمان شکستگی بیش از 2 هفته گذشته باشد امکان ترمیم شکستگی هنوز وجود دارد ولی نحوه درمان بسیار پیچیده میشود و نیازمند برش های وسیع خواهیم بود.

shekstegi-gooneh

 

شکستگی پیشانی

شکستگی پیشانی در اغلب تصادفات ناسی از موتور سیکلت رخ می دهد استخوان پیشانی یکی از محکم ترین استخوانهای بدن میباشد به میزان 800kg نیرو جهت شکسته شدن استخوان پیشانیلازم می باشد .البته گاها در اثر نزاع نیروهای شدیدی به پیشانی وارد میشود که منجمله نیروی ناشی از مشت افرادمی باشد که منجر به شکسته شدن پیشانی میشود در این افراد چنانچه که شکستگی درمان نشود فرد با فرورفتگی پیشانی در آینده روبرو خواهد شد درروزهای اولیه اغلب بیماران بع علت تورم ناحیه ممتوجه فرورفتگی در ناحیه نمیشوند و بعد از فروکش کردن تورم متوجه فرورفتگی خواهند شد که این بیماران نیازمند عمل های وسیع خواهند شد.

 

pishani
 

شکستگی استخوانهای صورت بصورت ترکیبی

در مواردی که تصادفات جاده ای رخ میدهد اغلب با شکستگی های مرکب ناحیه سر و صورت بیماران مواجه میشوند به عنوان مثال شکستگی گونه و فک فوقانی و تحتانی و شکستگی بینی مشاهده خواهد شد این بیماران چنانچه تحت درمان قرارنگیرند ناهنجاریهای بسیار شدید صورت مواجه خواهند شد و توصیه به اقدامات سریع جهت این بیماران میشود چون بعد از گذشت 10 روز اغلب امکان قراردهی مناسب قطعات کنار یکدیگر نمی باشد.

 morakab