بالا
پایین

در این قسمت  به ناهنجاریهای فکین که ناشی از عدم تطابق و تناسب رشد فک بالا و پایین با یکدیگر می باشد می پردازیم .قابل ذکر است که کلیه مباحث این سایت به جهت آموزش به بیماران می باشد و به زبان ساده گفته شده است.
در نتیجه عدم تناسب رشد فکین حالات مختلی رخ می دهد به عنوان مثال :

1- طبقه بندی کلاس II ناهنجاریهای فکین
2 – ناهنجاریهای کلاس III
3- افزایش ارتفاع فک فوقانی
4 - کاهش رشد استخوانهای گونه و فک فوقانی
5- افراد Bimaxillary protrusion

طبقه بندی کلاس II

1- طبقه بندی کلاس II ناهنجاریهای فکین : در این حالت رشد فک تحتانی از رشد فک فوقانی کمتر شده است .در بیماران طبقه بندی کلاس II که اغلب به علت رشد کاهش یافته فک تحتانی می باشد اقدام به جلو آوردن فک تحتانی می شود. در برخی بیماران نیز چانه به مقدار کافی اسستخوان تشکیل نداده است و در نتیجه در این بیماران از درمان استئوتومی چانه یا به عبارتی ژینوپلاستی نیز استفاده می شود در عمل جراحی ژینوپلاستی چانه به سمت قدام کشیده می شود و بیماران کاهش رشد فک تحتانی ، اغلب دچار خرخر و تنگی نفس هنگام خواب هستند و در نتیجه بعد ازجراحی علاوه بر بهبود فرم ظاهری آن ها مشکل تنگی نفس به علت جلو کشیده شدن عضلات ناحیه حلق بیمار بهبود می یابد.
مراقبت های بعد از عمل این بیماران : در گذشته فک بالا وپایین بیماران به همدیگر بسته می شد و با توجه به استفاده از پلیت های تتانیومی که در حقیقت وسیله ای جهت stable  کردن و نگهداری قطعات فکین کنار یکدیگر بعد از جراحی می باشد دیگر نیازی به بستن فکین نمی باشد .
مراقبت های بعد از عمل این بیماران شامل مصرف مواد غذایی نرم شده به مدت 3 هفته و هم چنین ویزیت 2 بار در هفته به مدت یکماه توسط پزشک معالج جهت معاینه روند درمان و بهبودی ببیمار می باشد.

 

جراحی-فک-کلاس2

 

طبقه بندی کلاس III

2 – ناهنجاریهای کلاس  III  : در این بیماران نسبت رشد فک تحتانی به فک فوقانی افزایش یافته است . در بیماران به اصطلاح کلاس III  بیمارانی هستند که رشد فک تحتانی آن ها بیشتر از رشد فک فوقانی می باشد این افراد اغلب در هنگام تکلم دچار مشکل هستند و هم چنین با دندانهای قدامی خود امکان بریدن و گاز گرفتن را ندارند علاوه بر فرم ظاهری که این بیماران مشکل دارند در سنین پیری با مشکل مفصل فک از قبیل درد هنگام جویدن و صداهای مفصلی مواجه می شوند و در نتیجه این بیماران بعد از جراحی علاوه بر بهبود فرم ظاهری در جویدن و تکلم نیز کیفیت زندگی آنها افزایش می یاید این افراد اغلب دچار نوک بینی هستند که پس از جراحی فک افتادگی نوک بینی آنها اصلاح می گردد.

جراحی-فک-کلاس3

افزایش ارتفاع فک فوقانی

3- افزایش ارتفاع فک فوقانی : بیماران مورد افزایش ارتفاع صورت ه صورت عمودی که در اصطلاح پزشکان LONG FACE  گفته میشود.
دراین بیماران به علت افزایش رشد (ماگزیلا) فک فوقانی به صورت عمودی ارتفاع صورت افزایش یافته ودر این بیماران نمایش لثه ها هنگام لبخند افزایش یافته است به نحوی که به این بیماران Gummy Smile  گفته می شود.
راه درمانی این بیماران کاهش ارتفاع فک فوقانی می باشد و اغلب جراحی فک تحتانی و چانه نیز جهت مطابقت فک تحتانی به همراه فک فوقانی لازم می باشد.

long-face

کاهش رشد استخوانهای گونه و فک فوقانی

4  - کاهش رشد استخوانهای گونه و فک فوقانی : برخی از افراد دچار کاهش رشد در ناحیه استخوانهای گونه و فک فوقانی می شوند که در اطلاح پزشکی به این بیماران Mallomaxillary Deficioncy   گفته میشود. در این افراد فک فوقانی به جلو امده میشود. ولی تفاوت این روش با روشی جلو آمدن فک فوقانی در دیگر افراد در محل برش فکین می باشد به عبارتی در سطح بالاتر به نحوی که استخوانهای گونه نیز به همراه فک فوقانی به جلو آمده شوند برش میخورد.

malomaxillary-deficeint

 

افراد Bimaxillary protrusion

5-  افراد Bimaxillary protrusion  : گاها برخی از افراد دچار بیرون زدگی استخوان و دندانهای فک بالا و پایین به صورت همزمان هستند این افراد اغلب در هنگام تکلم دچار lisping ----» یعنی س را به صورت ش تلفظ میکنند ضمنا زبان آنها از بین دندانهای قدامی معلوم میباشد و در جویدن غذا مشکل دارند این افراد را میتوان به واسطه روش Segmental osteotomy  فک بالا و پایین همانگونه که در شکل میبینید درمان کرد.

subapical