بالا
پایین

منظور از درمان ضایعات پاتولوژیک چیست ؟

در بسیاری از موارد سلولهای بدن عملکرد طبیعی خود را از دست میدهند و شروع به ساختن نسوج غیر طبیعی در بدن میکنند به تفکیک به توضیح ضایعات پاتولوژیک می پردازیم که در نواحی مختلف بدن صورت پیدا میکند.

لیپوما

1- لیپوما :یکی از ضایعات خوشخیم و شایع در نواحی سر و صورت می باشد که به علت رشد نابجا و بیش از حد سلول چربی میباشد همانگونه که در شکل میبینید اغلب این ضایعات با رشد کم شروع به رشد کردن و در نهایت منجر به ناهنجاری در فرم صورت می شوند.

lipoma

ضایعات عروق

2- ضایعات عروق :ضایعات عروق که شامل ناهنجاری در رشد و تکثیر سلول هایی عروقی می باشد منجر به ناهنجاری در بافت نرم و سخت سر و صورت می شود که اغلب در اوقات در زبان عامه ماه گرفتگی نامیده میشود.

ضایعات عروقی میتوانند نسج نرم و سخت را هر دو درگیر کنند و در موارد دیگری که تبدیل به یک توده شده اند خارج میشوند در مواردی که ضایعات عروقی در نسج نرم حضور دارند نواحی توسط لیزر پاکسازی میشوند.

در گذشته نواحی که درگیری بافتی وجد داشت باید برداشته می شدند ولی امروز با توجه به پیشرفت تکنیک های جراحی امکان بازسازی ناحیه توسط پیوند از استخوان لگن و دیگر نواحی وجود دارد.

cappillary-lesion

ضایعات فک تحتانی با غشاء جوانه دندانی

3 – ضایعات فک تحتانی با غشاء جوانه دندانی : در فک تحتانی اغلب ضایعاتی که منشاء و جوانه های دندانی را دارند حضور می یابد . این ضایعات می توانند به صورت یک توده حجره حجره و یا به صورت یکنواخت حضور پیدا کنند تشخیص سریع این ضایعات احتمال عود ضایعه را کم میکند. البته نگرانی در مورد عود ضایعات و ناهنجاری در فرم صورت در تیجه برداشتن بافتهای سرطانی با توجه به پیشرفت تکنیکهای بازسازیتوسط پلاتین های سازگار با بافت های بدن و پیوند استخوانی کاهش یافته است مانگونه که در شکل های زیر میبینیم ضایعات فک تحتانی برداشته شده و توسط پلاتین بازسازی گشته است و از انحراف فکین جلوگیری شده است .

zayeaate-javane-danndan

ضایعات با مصرف الکل و سیگار

4 - ضایعات با مصرف الکل و سیگار : گاها در ناحیه دان خصوصا ناحیه زبان یکسری از ضایعات همانند scc بروز میکند این ضایعات که در ابتدا به صورت سفیدرنگ بر روی مخاط دهان بروز پیدا میکنند بعدها به شکل یک توده برجسته درآمده همانطور که در شکل مشاهده میکنید این توده های برجسته برداشته میشوند ولی از آنجا که این ضایعات متاستاژ یعنی دست اندازی به بافتهای دور میکنند حتما علاوه به برداشت تومور باید نواحی گردن که لتف نودهای وسیعی را شامل میشود پاکسازی شود.

scc

ضایعات فک تحتانی مانند Keratocyst

ایعا فک تحتانی که گسترش به نواحی زبان و استخوان فک داده اند گاها برخی از ضایعات همانند    Keratocyst میتواند منجر به تخریب زبان و استخوان فک شود. در این موارد نیازمند باز کردن وسیع ناحیه صورت از لب تحتانی تا ناحیه گردن جهت در آوردن ضایعه می شویم . به همین جهت به بیماران توصیه اکید جهت درمان زود هنگام ضایعات فکی میشود.

keratocyst